Maksymilian Kolbe. Triumf miłości
Maksymilian Kolbe. Triumf miłości

Najnowsza książka o duchowości o. Kolbe już dostępna po polsku! Autorem książki jest Raffaele di Muro OFM Conv, Przewodniczący Międzynarodowego Rycerstwa Niepokalanej.

Najnowsza książka o duchowości o. Kolbe już dostępna po polsku! Autorem książki jest Raffaele di Muro OFM Conv, Przewodniczący Międzynarodowego Rycerstwa Niepokalanej. 


Franciszkanin specjalizuje się w duchowości o. Maksymiliana Kolbe. Jest doktorem habilitowanym teologii mistycznej oraz teologii duchowości na Ponty-fikalnym Wydziale Teologicznym „Teresianum” w Rzymie. 

Wydanie książki uświetnia 125. rocznicę urodzin Maksymiliana Kolbego. Jest też zachętą do studiowania duchowości świętego, o czym przypomniał apel duszpasterski Komisji Epi-skopatu Polski. „Zachęcam duszpasterzy i wiernych świeckich, szczególnie zaangażowa-nych we wspólnotach i grupach parafialnych do pogłębiania duchowej drogi Ojca Maksy-miliana Kolbego i odkrywania jego pism” - napisał abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. 

Autor opisuje życie duchowe świętego jako wyznanie wiary. Jego przeżywanie wiary, wzo-rem Maryi, pchnęło go miłości radykalnej, aż do złożenia ofiary z samego siebie. Prze-wodniczący Rycerstwa Niepokalanej zwraca uwagę na cnoty ewangeliczne, które towa-rzyszyły działalności świętego, takie jak: ubóstwo, posłuszeństwo, dziewictwo, a przede wszystkim miłość i służba bliźniemu. 

Warto zauważyć, że to przystępne współczesne kompendium duchowości o. Kolbe i pierw-sze porównanie osobowości św. Franciszka oraz św. Maksymiliana. Wydawcą książki jest Fundacja Instytut Globalizacji. Patronat nad książką objęły redakcje Tygodnika Niedziela, Przewodnika Katolickiego, ty-godnika Idziemy, Miesięcznika Egzorcysta i  TVP1

 Więcej informacji: www.globalizacja.org, instytut@globalizacja.org, tel. 600 023 118

reklama
reklama